Om

Om BMK kan sägas mycket bl a .....


....att kören bildades 1907.

....att fastigheten köptes 2004.

....att konserthuset döptes till LYRAN.

....att kulturlivet i området har möjlighet att utvecklas tack vare Bro Manskör och Lyran.


Här nedan finner Du länkar till områden som kan tänkas vara intressanta.


* Körens historia.>>


* Fastighetens bakgrund och historia från 1920 (byggnadsåret).>>


* Resor som kören gjort.>>


* Samarbete med andra körer och grupper.>>


* Framträdanden.>>


(OBS Länkarna är under produktion).