LYRAN – inte bara sång.

• • • • •  Folkmusik • • • • •  Jazzkonserter • • • • •  Föreningsverksamhet • • • • •  Storvikskväll • • • • •  Körövningar • • • • •  Styrelsemöten • • • • •  Studiecirklar • • • • • Dans • • • • • 

Lyran i Storvik

När Missionsförsamlingen i Storvik bestämde att inte längre behålla sin vackra kyrka lämnade kören i konkurrens med andra in ett anbud.
Så blev kören ägare till en fastighet med nästan 500 sittplatser, två lägenheter och en bit mark i kvarteret Fridhem.


Mer om Lyran; lokaler och evenemang.

Något om Missionskyrkan.
Under slutet av 1800-talet gick en frikyrkovåg fram över Sverige. Frireligiösa förbund och församlingar bildades.
När det första kapellet blev för litet lät församlingen bygga en ny kyrka som invigdes 1920 och nu blivit Lyran.

Ingvar Carles berättar om Missionsförsamlingen i Storvik. >>

Vill du hyra lokal i
Lyran i Storvik?


Se först i bokninglistan om det är ledigt?

Kontakta:
Per Nordkvist
0709-6606 05 @-post
Leif Osmund
0705-57 62 27 @-post
Lennart Jansson
0705-37 47 23 @-post

Adress
Gruvgatan 4
812 30 Storvik
(Buss 41 Brokvarn)

Lyran som symbol

Googla på ordet "Lyran" på nätet och du får över 420 000 träffar.
Googla på "Konserthuset Lyran" så får du mer än 60 träffar.

Läs mer om hur Lyran blev till. >>


Åter igen en bemärkelsedag för BRO MANSKÖR

När Lions i Sandviken firade sin sextioårsdag utdelades två stipendier.
SGA, Sandvikens gymnastikallians fick pris för en verksamhet som sysselsätter sexhundra personer med olika former av gymnastik.
Bro Manskör uppmärksammades för sin verksamhet. Körsång, underhållning på institutioner, husägare med egen konsertlokal som gynnar föreningslivet i Västra Gästrikland och inte minst så ordnar BMK konserter med både lokala artister och internationella jazzorkestrar.
På måndagen 11 november emottog från Jan Åsbergs hand SGA Lars Lundberg och BMK Göran Olsson varsin check på 10.000kr. Kravet för BMK är att pengarna skall användas för körens kulturella utveckling.
(År 2010 fick BMK Sandvikens kommuns kulturpris [se nedan] och år 2013 Gunvor Göranssons kulturstiftelse kulturpris och samma år Lions stipendier. Allt gläder en manskör som arbetar framåt).


Sandvikens kommuns kulturpris 2010

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut kulturstipendier och kulturpris till personer eller organisationer för förtjänstfulla insatser inom kultur- och fritidsområdet.


Foto: Mikael Nordgren

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Ulf Gillström och Göran Olsson, Bro Manskör.

2010 års kulturpristagare är Bro Manskör och Lyran som får 25 000 kr med följande beskrivning och motivering:

Bro manskör och Lyran

Kombinera stämsång, jazzmusik, konstutställningar, seminarier, fest och dans så har ni en kort beskrivning av årets pristagare.
På ideell väg skapades 2004 en ny och viktig kulturscen i Sandviken. Skaparna ville göra en scen för många, inte bara för sin verksamhet. Samtidigt räddade man en byggnad som i sig har ett kulturvärde.
Vi vet att tillskapandet av en ny kulturscen i Sandviken ger möjlighet för många fler att uppleva olika former av kulturarrangemang, att scenen inte ligger i centrala Sandviken skapar troligen intresse hos nya besökargrupper.
Årets pristagare får priset, inte i första hand för sitt eget utövande utan för att man på ideell väg skapat en kulturell mötesplats i Storvik.


Stöttepelare

Privatpersoner
• som har köpt andelar i Lyran.
Den förste var en kanadensare som hörde talas om oss, gillade vår satsning och ville stödja den.

ABF i Gästrikland
• stöttar flera av föreningarna som har sina aktiviteter i Lyran.

Lars Bucans kulturstiftelse i Sandviken

Musik Gävleborg
• stöttar körer som har övningar i Lyran.

Studiefrämjandet
• stödjer körens musicerande.

Sparbanksstiftelsen Nya
• med satsat medel på Lyran på taket.

Sandvikens kommun
• med vars hjälp vi byggt en handikappanpassad toalett.